Irmakunda Fonds Gambia is een ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling