Policy and Finance

Beleidsplan Stichting Irmakunda Fonds Gambia

2019 – 2021

KvK nummer : 32126492 

RSIN / Fiscaal nummer : 818481602

Bankrekeningnummer : NL44INGB 0517018152 t.n.v. P. Sawaneh-van Roijen, o.v.v. Irmakunda Fund Gambia

1) Strategie

Het implementeren van projecten op het gebied van educatie en gezondheidszorg met het doel vaardigheden en producten te delen en daarmee levens en omstandigheden van mensen te verbeteren, speciaal in Gambia.

2) Beleid

Projecten

– Swimming Academy met zwembeurzen

– distributie waterfilters

– voedingsproducten voor gezondere leefwijze

– Life and Health Centers

Werkzaamheden (meerjarenplan)

– voormalige schoolgebouw renoveren tot ontvangstruimte, kantoor, behandelkamer, productieruimte en opslagplaats.

– continueren van promotie Swimming Academy, zwembeurzen verstrekken en beweegprogramma opzetten.

– bekendheid en nut van waterfilters vergroten en wederom distribueren in de provincie.

– gezondheid bevorderende drankjes en voeding ontwikkelen

– onderzoek naar patiënten met diabetes en in kaart brengen hoe we de zorg voor hen kunnen verbeteren.

– medisch netwerk opzetten en contacten leggen voor samenwerking m.b.t. de cervixscans zodat we die efficiënt kunnen gaan toepassen.

Werving van gelden

– sponsoracties in Nederlandse zwembaden

– fondsenwerving bedrijven (o.a ING en Smart Tech )

– Wilde Ganzen

– Rotary en Rotary Doctors

– QTV Gambia

– crowdfunding

3) Beheer

In gezamenlijk overleg worden projecten gekozen, sponsoren gezocht en kostenoverzichten gemaakt. Alle gelden vloeien direct in projecten. Er is geen beloning voor bestuursleden. De administratieve organisatie ligt bij de penningmeester/secretaris.

4) Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit :

– Patricia van Roijen.            ​: Voorzitter

– Francoise Meerkamp van Embden.  : Penningmeester / Secretaris

– David Nieuwe Weme.         ​: Lid

Annual Figures and Cost Estimate

Click Here http://192.168.2.20/wordpress/?page_id=531